Gambar dan video di Ladang Kokaza

Gambar di Ladang Kokaza

 

Sarang Lebah Kelulut di Ladang Kokaza

Gambar Lebah Kelulut di Ladang Kokaza

Lawatan MARDI Johor Bahru ke ladang Kokaza

Promosi Produk Kzehra di Mesyuarat Agung Tahunan Ke 11 Persatuan Persara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Malaysia (PPPPM) – Cawangan Negeri Johor.

Lawatan 35 orang Pegawai dari Jabatan Pertanaian Negeri Johor pada 1hb March 2015.

Lawatan dari Persatuan Peladang Kebangsaan Jelai Pahang ke Ladang Kokaza pada 7hb Mei 2015

Video Lebah Kelulut keluar masuk sarang di Ladang Kokaza.